Vrachtauto en Bus rijtrainingen / Code 95 / Schadepreventie

 

  • Beroepsopleidingen Verkeersveiligheid
  • Prodrive Training
  • Team Swanborn

 

Tim Swanborn benaderd vrachtauto en bus rijtrainingen (Code 95) exact hetzelfde als de zeer gespecialiseerde directiechauffeur rijopleidingen. Belangrijk is te onderkennen dat je als instructeur te maken hebt met professionals. Naast vaardigheden worden mentaliteit, beroepshouding, hobby, ambitie en passie belangrijke voorwaarden om te komen tot een goed en veilig chauffeur. Leeftijd, ervaring nationaal en internationaal, type voertuig, branche(s) waarin een chauffeur werkzaam is (is geweest) zijn zeer bepalend tot welk niveau opgeleid wordt. Er zijn grote verschillen in het functioneren van een chauffeur, voornoemde onderwerpen zijn van cruciaal belang om goed en veilig te kunnen werken. Als instructeur zal je eerst die onderwerpen moeten analyseren, beoordelen, samenvatten en terugkoppelen aan de chauffeur. Voornoemde betekend dat je als instructeur vrachtauto en bus alle instructie en rijvaardigheden moet kunnen. Om een vrachtauto en bus chauffeur goed te kunnen analyseren moet je minimaal beschikken over een ruime en zeer brede verkeerstechnische, verkeersinzichtelijke, infrastructurele, topografische, voertuigbeheersing en didactische ervaring. Net als bij de directiechauffeur rijopleidingen moet je zelf een professional zijn om les te kunnen geven aan professionals of om professionals op te leiden.

 

Schadepreventie is een top down aangelegenheid, geen chauffeur vindt schadepreventie vervelend, in tegendeel het is de onderneming die hem hierin kan demotiveren, geen chauffeur rijdt opzettelijk schade. Hoe meer een onderneming het kader van het schadepreventie beleid duidelijk aangeeft hoe beter een chauffeur zich gaat voelen. Hij ziet zijn goede gedrag beloond en dat ander niet veilig gedrag niet wordt getolereerd. Dat motiveert chauffeurs maximaal. Ze hebben het gevoel geholpen te worden in hun functioneren, dit komt ook terug in de Code 95 trainingen. Wanneer deze te theoretisch zijn en niet aansluiten bij de dagelijkse praktijk voelt een chauffeur zich niet respectvol behandeld.

 

Tim Swanborn vindt het daarom van groot belang dat niet standaard maar maatwerk Code 95 trainingen worden ontwikkeld. Rijscholen verschuilen zich achter certificeringen bij het CCV, rijscholen kunnen of willen geen maatwerk leveren, Cor Brom, Rob van Gaal en Joke van Gent wel. Allen ex Team Swanborn! Team Swanborn was werkzaam voor een groot deel van de verzekeringsmaatschappijen en makelaars in verzekeringen, deze partijen hebben een goede kennis van de opleidingsbranche en zoeken een maximaal rendement voor hun wagenpark klanten!

 

  • Code 95 onderwerpen zijn, Verkeersdeelneming, Verkeersinzicht, Taal van de Weg, Manoeuvreren op- en van de hand, inlopen, zwenken;
  • Code 95 onderwerpen zijn, Voertuigbeheersing, Stuurmethoden, voor- en overpakken, Stopafstand, uitwijken nat en glad, bochtentechniek.
  • Code 95 onderwerpen zijn, Lading zekering, Digitale Tachograaf en arbeidstijden, Wet- en regelgeving RVV, Technische kennis.

 

  • Code 95 trainingen door Tim Swanborn:

1e jaar: Chauffeursdag, schadepreventie theorie en praktijk, nul meting, 1 op 6;

2e jaar: Voertuigbeheersing en bediening op het oefenterrein, theorie groepen van 10;

3e jaar: Verkeersdeelneming praktijk , opgeknipt in theorie 4 uur en openbare weg 4 uur, 1 op 1;

4e jaar: Voertuigbeheersing en bediening op het oefenterrein theorie groepen van 10;

5e jaar: Chauffeursdag, schadepreventie in theorie en praktijk, resultaten, 1 op 6.